1.díl - Psychologická astrologie - BERAN

Psychologická astrologie je humanitní věda, která vznikla spojením dvou disciplín (psychologie a astrologie). Psychologie nám pomáhá nahlížet na způsob myšlení, temperament, fungování ve vztazích atd. a astrologie nám zprostředkovává informace jak, kdy a za jakých okolností se projevují tyto vlastnosti u konkrétního jedince.

Díky psychologické astrologii můžeme na základě datumu, času a místa narození jedince proniknout do tajů jeho osobnosti, přirozených talentů a zkoušek, kterého ho v životě čekají pro jeho růst a obohacení. Psychologická astrologie nám nastavuje zrcadlo pravdy o nás samých i o našich nejbližších, a proto mohou být osobní konzultace přínosným nástrojem pro sebepoznání sebe i druhých 😊. Více informací o mých konzultacích naleznete v odkazu JAK PROBÍHÁ KONZULTACE.

Slunce vyjadřuje střed vaší bytosti, je to vaše identita, vůle, životodárná síla. Skrze slunce můžete zazářit tím nejpřirozenějším způsobem. Jste-li beran, tak máte slunce v beranu.

Můžete projevit své slunce buď kladným způsobem:

 • Akcí
 • Rychlostí
 • Zdravým sebevědomím
 • Pracovitostí
 • Schopností nadchnout ostatní

Nebo záporným způsobem:

 • Zbrklostí
 • Egoismem
 • Workholismem vedoucím k přepracování
 • Agresivitou
 • Neschopností spolupracovat

Úlohou Berana je:

 • Něco začít
 • Být průkopníkem
 • Mít jasný směr

Přeji beranům, aby našli svoji vlastní cestu, která posílí jejich ducha a zahřeje jejich srdce.

Pozn. Jestliže jste žena beran a nemáte projevené výše uvedené vlastnosti, můžete ve svém životě potkat muže, který vás bude přitahovat a svým chováním vám ukazovat vaše neprojevené charakteristiky berana.