Jak poznáte manipulátora?

Většinou velmi těžce, musíte být proto velmi pozorní. Přestaňte omlouvat druhé lidi a sundejte si růžové brýle, možná poprvé uvidíte skutečnou realitu ...

Cílem člověka, který s námi manipuluje, je donutit nás reagovat podle jeho představ. 


"Manipulovat znamená využívat nevědomosti, nejistot, dobromyslnosti, naivity, strachu, slušnosti i dalších citů a vlastností k uskutečňování vlastních, zpravidla skrytých zájmů a cílů. Ty mohou být nevinné a malicherné, stejně tak ale může jít o naprosté podmanění člověka i celých národů ..."

PhDr. Jiří Růžička


Možnosti jak poznat manipulátora je více, zkusíme se zaměřit na ty základní:


- Každou chvíli říká něco jiného

- Využívá morální principy

- Lže

- Mluví o báječném porozumění

- Navozuje pocit viny

- Svaluje odpovědnost na druhé

- Používá prostředníky

- Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu

- Maska "sympaťáka" 

- Vnucuje druhým svou vůli

- Nejasná žádost

- Používá logického uvažování k zastření své potřeby

- Donutí vás vykonat práci, která se mu nechce dělat

- Používá soucitná slova, aby dosáhl svého cíle

- Egocentrismus. Nestará se o potřeby druhých.

- Považuje se za oběť.

- Volí příliš silná slova.

- Používá morální zásady, které vkládá do úst prostředníkovi

- Použití nesprávné logiky rychlé potřeby

- Vydírá sebevraždou

- Svaluje odpovědnost na druhé, obviňuje je, zevšeobecňuje

- Říká něco jiného, protože se situace změnila

- Hovoří nejasně

- Nejasná, neopodstatněná žádost

- Zveličuje vykonstruovaný problém

- Předkládá jako samozřejmost něco, co vůbec samozřejmé není

- Oběť zlých lidí, záminka

 - Dělá ze sebe oběť takzvaně nepředvídatelných událostí

- Vytváří nepříjemnou atmosféru, zasévá svár, je rozpínavý

- Dělá rozhodnutí na poslední chvíli

- Nedbá na potřeby druhých

- Vyhýbá se jasně formulovanému rozhodnutí

- Protiřečí si

- Mění názory podle situace a osob, s nimiž hovoří.

- Znehodnocování vás nebo někoho druhého

- Nevyjadřuje se přesně. Nebere ohled na program druhých

- Egocentrismus


JAK VÁM MŮŽE POMOCI 

ASTRO-PSYCHOLOGICKÁ 

OSOBNÍ KONZULTACE?


Manipulátor si nepřeje, abyste byli samostatní a žili svůj život. Neustále vám bude házet klacky pod nohy. Ve vašem osobním horoskopu narození jsou zakódovány informace jak se stát samostatnou bytostí a jak žít svůj vlastní život. Můžete také poznat kde máte svojí vlastní sílu a v jaké oblasti byste ji měli začít projevovat. Tím se učíte pracovat se svými vlastními schopnosti, které čekají na své projevení. V případě, že je manipulátor váš partner, rodič nebo dítě, tak odehrávají se situace ve vztahu oběť - tyran, vás budou nutit zaujmout nový radikálně odlišný postoj. Astrologická psychologie vám může významně pomoci v řešení. Moc na výběr nemáte, buď skutečně poznáte sami sebe, své slabé, ale i silné stránky vaší osobnosti nebo budete dál v bludném kruhu manipulací a vzrůstající agrese vůči vám. Osobní konzultace vám může pomoci pochopit proč se tyto situace dějí a jakým způsobem se vydat na cestu sebeléčení. 

V případě vašeho zájmu se můžete objednat na tel.: 777 10 27 10 nebo na emailu tomohera@seznam.cz