Jak poznáte manipulátora

25.01.2023

Většinou velmi těžce, musíte být proto velmi pozorní. Přestaňte omlouvat druhé lidi a sundejte si růžové brýle, možná poprvé uvidíte skutečnou realitu ...

Cílem člověka, který s námi manipuluje, je donutit nás reagovat podle jeho představ. 


Možnosti jak poznat manipulátora je více, zkusíme se zaměřit na ty základní:

- Každou chvíli říká něco jiného

- Využívá morální principy

- Lže

- Mluví o báječném porozumění

- Navozuje pocit viny

- Svaluje odpovědnost na druhé

- Používá prostředníky

- Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu

- Maska "sympaťáka"

- Vnucuje druhým svou vůli

- Nejasná žádost

- Používá logického uvažování k zastření své potřeby

- Donutí vás vykonat práci, která se mu nechce dělat

- Používá soucitná slova, aby dosáhl svého cíle

- Egocentrismus. Nestará se o potřeby druhých.

- Považuje se za oběť.

- Volí příliš silná slova.

- Používá morální zásady, které vkládá do úst prostředníkovi

- Použití nesprávné logiky rychlé potřeby

- Vydírá sebevraždou

- Svaluje odpovědnost na druhé, obviňuje je, zevšeobecňuje

- Říká něco jiného, protože se situace změnila

- Hovoří nejasně

- Nejasná, neopodstatněná žádost

- Zveličuje vykonstruovaný problém

- Předkládá jako samozřejmost něco, co vůbec samozřejmé není

- Oběť zlých lidí, záminka

- Dělá ze sebe oběť takzvaně nepředvídatelných událostí

- Vytváří nepříjemnou atmosféru, zasévá svár, je rozpínavý

- Dělá rozhodnutí na poslední chvíli

- Nedbá na potřeby druhých

- Vyhýbá se jasně formulovanému rozhodnutí

- Protiřečí si

- Mění názory podle situace a osob, s nimiž hovoří.

- Znehodnocování vás nebo někoho druhého

- Nevyjadřuje se přesně. Nebere ohled na program druhých

- Egocentrismus