Zvládání emocí

01.05.2022

Emoce jako hněv, smutek, strach a úzkost jsou komplexní psychofyziologické projevy, která mají významnou roli v našem psychickém i osobním životě. Umožňují nám prožívat a vnímat svět, lépe ho pochopit a orientovat se v něm. Porozumění a rozpoznání prožívaných emocí nám také pomáhá k psychické pohodě a zdraví. Emoce jsou evolucí vytvořené reakce na životně důležité situace, které nás chrání před nebezpečím, spojeny jsou s instinkty. Luna v horoskopu ukazuje na to jakým způsobem prožíváme naše emoce, jestli jim dáváme zdravý průchod, nebo je popíráme, jestli upadáme nebo neupadáme do emocionálních extrémů, apod. Znám-li svoje vnitřní nastavení, jsem schopen je korigovat a usměrňovat.