Psychopati a MY

27.10.2022

Čím víc jste hodní, tím víc přitahujete do života narcisy a psychopaty. Čím víc nejste sami sebou, tím víc s vámi budou orat. Za všech okolností myslí jen na sebe. Jsou to sebestřední egoisti, kteří přednostně uspokojují pouze svoje potřeby. Jste jim úplně ukradení, nezajímáte je. Používají vás jen jako prostředek ke splnění svých vlastních cílů. Jako jsou peníze, moc a sex. Jsou to predátoři, loví svoje oběti. Tyranizují je, podvádějí, lžou a kradou. Jejich úspěch je jen iluzorní a vždy na úkor někoho jiného. Jejich inteligence, rodinné zázemí a sociální dovednosti mohou dávat zdání normálnosti. Jsou posedlí pocitem absolutní moci, ostatních si cení jen pokud se podrobují jejich vůli, nebo jsou ochotni se nechat přinutit či zmanipulovat k tomu, co oni chtějí. Nedá se jim důvěřovat, nedodržují psané i nepsané závazky. Jsou velmi impulzivní, zaměření na okamžitý prožitek. Setkáváme se s nimi všude v práci, v rodinách nebo mezi kamarády. Jsou nenápadní a žijí mezi námi. Podle posledních průzkumů je jich v populaci kolem 30 procent. Podle Roberta D. Hareho se nikdy nemohou změnit. Strukturální poškození mozku je nevratné, nepomáhá žádná terapie ani léčba. Nikdy se nezmění.