Služby


Astrologická konzultace on - line:

1 hod. - 800,-
2 hod. - 1.600,-

Osobní horoskop

Jaké vrozené vlohy máte k naplnění vašeho potenciálu. Co dělat, aby nedocházelo k vyčerpání organismu. Budeme hledat priority vašeho života, abyste ho mohli žít smysluplně. Upozorním vás na oblasti, kde se máte připravit na výzvy a kde budete zkoušeni. Co máte v tomto životě pochopit a kde se nacházejí vaše příležitosti k růstu.


Partnerský horoskop

Podíváme se spolu na silné a slabé stránky obou partnerů. Co očekávám od partnerství já a  co partner, jsme na stejné vlně ? Jak každý z vás naplňuje svoje potřeby ve vztahu, dokážete si vzájemně porozumět. Co se mám od partnera naučit. Kde mohu očekávat problémy. Jakým způsobem vzájemně komunikujeme.

Miminkovský horoskop

Jaké je moje miminko. V jaké oblasti mu mohu pomoci rozvíjet jeho osobnost a talenty. Způsob myšlení a chování. Kde mu mohu pomoci jako rodič. Jakým způsobem k němu přistupovat, aby bylo šťastné a spokojené.

Dětský horoskop


Oblasti kde může zazářit a seberealizovat se. Jakým způsobem bude tvořit vztahy s druhými lidmi. Bude více společenský nebo raději bude spokojenější o samotě.  Jak ideálně naplňovat jeho potřeby. Kde jsou jeho slabší místa a kde si má dávat pozor. Co se sem přišel naučit.

Psaný horoskop jako dárek.

Darujte svým blízkým nebo sobě originální dárek. Poznáte tak skutečné schopnosti a nadání sebe sama anebo svých rodinných příslušníků. Podkladem je váš individuální horoskop s přesným časem a místem narození, který je jedinečný pro každého z vás. Může vám pomoci v sobě odkrýt vaše talenty o kterých jste nemuseli mít ani tušení.

Formát A4. Cena včetně poštovného:

Základní horoskop - 1 stránka 1.500,- 

Rozšířený horoskop - 2 stránky 2.500,- 

Kompletní horoskop - 3 stránky 3.500,-


Talenty a dary

Miminkovský horoskop A4

Přirozené talenty a schopnosti vašeho miminka. 

Talenty a dary

Žena horoskop A4


Přirozené talenty a schopnosti vaší ženy, maminky nebo kamarádky.

Talenty a dary  

Muž horoskop A4


Přirozené talenty a schopnosti vašeho muže, syna nebo tatínka.

Objevte jedinečnost.